menu
person

23:19:56
ĐIỀU LỆ KHẢO HẠCH VÕ PHÁI BÌNH NAM ĐẠO KHÓA XIV - ĐỢT 4 (NĂM 2018)
CẤP KỸ PHÁP THẢO PHÁP ĐẤU PHÁP CÔNG PHÁP LỰC PHÁP THUYẾT PHÁP
1 Nghi thức kỹ pháp Khởi đầu thảo pháp Thế số 1 Đánh bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 15, nữ 10) 10 câu
2 Nghi thức kỹ pháp Khởi đầu thảo pháp Thế số 2 Đánh bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 15, nữ 10) 10 câu
3 Nghi thức kỹ pháp Hùng quyền thảo pháp Thế số 3 Đánh bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 15, nữ 10) 10 câu
4 Nghi thức kỹ pháp Hùng quyền thảo pháp Thế số 4 Đánh bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 15, nữ 10) 10 câu
5 Khởi động kỹ pháp Hổ quyền thảo pháp Thế số 5 Đá bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 20, nữ 15) 20 câu
6 Khởi động kỹ pháp Hổ quyền thảo pháp Thế số 6 Đá bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 20, nữ 15) 20 câu
7 Khởi động kỹ pháp Trường côn thảo pháp Thế số 7 Đá bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 20, nữ 15) 20 câu
8 Khởi động kỹ pháp Trường côn thảo pháp Thế số 8 Đá bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 20, nữ 15) 20 câu
9 Thạch tấn kỹ pháp Ngọc trản thảo pháp
Tứ linh thảo pháp
Thế số 9 Đánh đá bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 25, nữ 20) 30 câu
12 Thạch tấn kỹ pháp Ngọc trản thảo pháp
Trường côn thảo pháp
Thế số 10 Đánh đá bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 25, nữ 20) 30 câu

Bến Tre, ngày 01 tháng 10 năm 2018
VÕ PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
TRƯỞNG SƯ

(Đã ký)

Võ Văn Thái
Category: Thông báo khảo hạch | Views: 2 | Added by: admin | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar