+84 (275) 652-6115
menu
person
[ · New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Diễn đàn » CHUYÊN MỤC MÔN PHÁI » Tổ đường môn phái » Hồ sơ môn phái » HỒ SƠ KHẢO HẠCH MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO (Các biểu mẫu hồ sơ dùng trong khảo hạch)
HỒ SƠ KHẢO HẠCH MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
adminNgày: Thứ năm, 05 Tháng 7 2018, 22:23:00 | Thông điệp # 1
Chưởng môn nhân
Nhóm: Người quản trị
Bài viết: 189
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Ngoại tuyến
1. Điều lệ khảo hạch
Tệp đính kèm: 1-Dieu_le_khao_.docx(51.8 Kb)


Chưởng môn Nguyễn Thái Bình
 
adminNgày: Thứ năm, 05 Tháng 7 2018, 22:23:39 | Thông điệp # 2
Chưởng môn nhân
Nhóm: Người quản trị
Bài viết: 189
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Ngoại tuyến
2. Danh sách khảo hạch
Tệp đính kèm: 2-Danh_sach_kha.docx(24.8 Kb)


Chưởng môn Nguyễn Thái Bình
 
adminNgày: Thứ năm, 05 Tháng 7 2018, 22:24:17 | Thông điệp # 3
Chưởng môn nhân
Nhóm: Người quản trị
Bài viết: 189
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Ngoại tuyến
3. Kết quả khảo hạch
Tệp đính kèm: 3-Ket_qua_khao_.docx(24.9 Kb)


Chưởng môn Nguyễn Thái Bình
 
adminNgày: Thứ năm, 05 Tháng 7 2018, 22:37:22 | Thông điệp # 4
Chưởng môn nhân
Nhóm: Người quản trị
Bài viết: 189
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Ngoại tuyến
4. Phiếu chấm khảo hạch
Tệp đính kèm: 4-Phieu_cham_kh.docx(24.6 Kb)


Chưởng môn Nguyễn Thái Bình
 
adminNgày: Thứ năm, 05 Tháng 7 2018, 22:38:05 | Thông điệp # 5
Chưởng môn nhân
Nhóm: Người quản trị
Bài viết: 189
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Ngoại tuyến
5. Đơn xin khảo hạch
Tệp đính kèm: 5-Don_xin_du_kh.docx(31.1 Kb)


Chưởng môn Nguyễn Thái Bình
 
adminNgày: Thứ năm, 05 Tháng 7 2018, 22:38:41 | Thông điệp # 6
Chưởng môn nhân
Nhóm: Người quản trị
Bài viết: 189
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Ngoại tuyến
6. Tổng hợp khảo hạch
Tệp đính kèm: 9405487.docx(28.4 Kb)


Chưởng môn Nguyễn Thái Bình
 
adminNgày: Thứ năm, 05 Tháng 7 2018, 22:39:20 | Thông điệp # 7
Chưởng môn nhân
Nhóm: Người quản trị
Bài viết: 189
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Ngoại tuyến
7. Báo cáo khảo hạch
Tệp đính kèm: 7-Bao_cao_khao_.docx(24.8 Kb)


Chưởng môn Nguyễn Thái Bình
 
adminNgày: Thứ năm, 05 Tháng 7 2018, 22:39:56 | Thông điệp # 8
Chưởng môn nhân
Nhóm: Người quản trị
Bài viết: 189
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Ngoại tuyến
8. Tư cách khảo hạch
Tệp đính kèm: 8-Tu_cach_khao_.docx(26.6 Kb)


Chưởng môn Nguyễn Thái Bình
 
Diễn đàn » CHUYÊN MỤC MÔN PHÁI » Tổ đường môn phái » Hồ sơ môn phái » HỒ SƠ KHẢO HẠCH MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO (Các biểu mẫu hồ sơ dùng trong khảo hạch)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: