+84 (275) 652-6115
menu
person
[ · New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Diễn đàn » CHUYÊN MỤC MÔN PHÁI » Thông báo nội bộ » Khảo hạch cấp đẳng » HỒ SƠ KHẢO HẠCH THĂNG CẤP ĐẲNG MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO (Khóa 14 - Lần 3)
HỒ SƠ KHẢO HẠCH THĂNG CẤP ĐẲNG MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
adminNgày: Thứ tư, 22 Tháng 8 2018, 11:50:33 | Thông điệp # 1
Chưởng môn nhân
Nhóm: Người quản trị
Bài viết: 189
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Ngoại tuyến
1. Danh sách khảo hạch
Tệp đính kèm: K14.3_Danh_sach.docx(40.3 Kb)


Chưởng môn Nguyễn Thái Bình
 
adminNgày: Thứ tư, 22 Tháng 8 2018, 11:55:13 | Thông điệp # 2
Chưởng môn nhân
Nhóm: Người quản trị
Bài viết: 189
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Ngoại tuyến
2. Điều lệ khảo hạch
Tệp đính kèm: 1-k14.3_Dieu_le.docx(53.3 Kb)


Chưởng môn Nguyễn Thái Bình
 
adminNgày: Thứ tư, 22 Tháng 8 2018, 12:12:19 | Thông điệp # 3
Chưởng môn nhân
Nhóm: Người quản trị
Bài viết: 189
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Ngoại tuyến
3. Kết quả khảo hạch
Tệp đính kèm: 3-K14.3_Ket_qua.docx(39.6 Kb)


Chưởng môn Nguyễn Thái Bình
 
adminNgày: Thứ tư, 22 Tháng 8 2018, 12:42:40 | Thông điệp # 4
Chưởng môn nhân
Nhóm: Người quản trị
Bài viết: 189
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Ngoại tuyến
4. Phiếu chấm khảo hạch
Tệp đính kèm: 4-K14.3_Phieu_c.docx(24.6 Kb)


Chưởng môn Nguyễn Thái Bình
 
adminNgày: Thứ tư, 22 Tháng 8 2018, 12:43:35 | Thông điệp # 5
Chưởng môn nhân
Nhóm: Người quản trị
Bài viết: 189
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Ngoại tuyến
5. Đơn xin khảo hạch
Tệp đính kèm: 5-K14.3_Don_xin.docx(35.4 Kb)


Chưởng môn Nguyễn Thái Bình
 
adminNgày: Thứ tư, 22 Tháng 8 2018, 12:58:04 | Thông điệp # 6
Chưởng môn nhân
Nhóm: Người quản trị
Bài viết: 189
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Ngoại tuyến
6. Tổng hợp khảo hạch
Tệp đính kèm: 6-K14.3_Tong_ho.docx(53.0 Kb)


Chưởng môn Nguyễn Thái Bình
 
adminNgày: Thứ tư, 22 Tháng 8 2018, 12:58:30 | Thông điệp # 7
Chưởng môn nhân
Nhóm: Người quản trị
Bài viết: 189
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Ngoại tuyến
7. Báo cáo khảo hạch
Tệp đính kèm: 7-K14.3_Bao_cao.docx(28.0 Kb)


Chưởng môn Nguyễn Thái Bình
 
adminNgày: Thứ tư, 22 Tháng 8 2018, 12:58:57 | Thông điệp # 8
Chưởng môn nhân
Nhóm: Người quản trị
Bài viết: 189
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Ngoại tuyến
8. Tư cách khảo hạch
Tệp đính kèm: 8-K14.3_Tu_cach.docx(26.6 Kb)


Chưởng môn Nguyễn Thái Bình
 
adminNgày: Thứ tư, 22 Tháng 8 2018, 12:59:23 | Thông điệp # 9
Chưởng môn nhân
Nhóm: Người quản trị
Bài viết: 189
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Ngoại tuyến
9. Tổ chức khảo hạch
Tệp đính kèm: 9-To_chuc_khao_.doc(31.0 Kb)


Chưởng môn Nguyễn Thái Bình
 
Diễn đàn » CHUYÊN MỤC MÔN PHÁI » Thông báo nội bộ » Khảo hạch cấp đẳng » HỒ SƠ KHẢO HẠCH THĂNG CẤP ĐẲNG MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO (Khóa 14 - Lần 3)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: