DANH SÁCH VÕ SINH VÕ ĐƯỜNG BÌNH NAM LONG KHÓA IX - ĐỢT 1 (NĂM 2013)
2019 Jan 10, 22:53:42
.
DANH SÁCH VÕ SINH VÕ ĐƯỜNG BÌNH NAM LONG KHÓA IX - ĐỢT 1 (NĂM 2013)

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GIỚI

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Hoàng Vĩnh

2/25/1994

Nam

Thanh Tân

 

2

Lương Ngọc Phúc

5/17/2001

Nam

Thanh Sơn 2, Thanh Tân

01255881598

3

Võ Minh Tấn

1/18/1999

Nam

Chợ Xếp, Tân Thành Bình

 

4

Võ Thị Thanh Tuyền

10/28/2001

Nữ

Chợ Xếp, Tân Thành Bình

 

5

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

6/26/2000

Nữ

Thanh Xuân 1, Thanh Tân

01225641447

6

Nguyễn Thiên Phước

9/29/2000

Nam

Chợ Xếp, Tân Thành Bình

0756509216

7

Lữ Hoàng Duy

11/18/2001

Nam

Đông Trị, Thành An

 

8

Lê Minh Hiếu

11/5/2002

Nam

Đông Trị, Thành An

 

9

Tạ Trần Thị Minh Ngọc

2/10/2004

Nữ

Tân Thiện, Tân Thành Bình

01655185144

10

Tạ Trần Ngọc Như

11/15/2005

Nữ

Tân Thiện, Tân Thành Bình

01655185144

11

Nguyễn Thị Tố Quyên

2/23/2000

Nữ

Tân Thông 2, Thanh Tân

 

12

Huỳnh Như

5/12/2002

Nữ

Đông Trị, Thành An

 

13

Hồ Thị Kim Hường

2/8/2001

Nữ

Thanh Xuân 1, Thanh Tân

01883135716

14

Đỗ Phạm Tường Huy

9/19/2003

Nam

Tân Thiện, Tân Thành Bình

 

15

Nguyễn Thành Hưng

12/13/2003

Nam

Thanh Sơn 1, Thanh Tân

 

16

Nguyễn Huy Phước

6/30/2003

Nam

Thanh Sơn 1, Thanh Tân

0914713089

17

Nguyễn Nhật Quang

2/13/2003

Nam

Thanh Sơn 1, Thanh Tân

 

18

Phạm Minh Thái

4/3/2003

Nam

Tân Thiện, Tân Thành Bình

01678897515

19

Nguyễn Phi Trường

4/4/2000

Nam

Tân Thành Bình

01669313909

20

Nguyễn Trần Trọng Quý

2/14/2003

Nam

Thanh Tân

0987435106

21

Đoàn Quang Bảo

3/9/2001

Nam

Tân Long 2, Tân Thành Bình

 

22

Phan Khánh Duy

4/9/2000

Nam

Chợ Xếp, Tân Thành Bình

01636929886

23

Phan Nguyễn An Khang

5/17/2001

Nam

Tân Long 2, Tân Thành Bình

 

24

Trần Ngọc Thanh Ngân

3/10/2001

Nữ

Thanh Sơn 1, Thanh Tân

0938777660

25

Phạm Hồng Phi

10/21/1998

Nam

Chợ Xếp, Tân Thành Bình

01869094930

26

Phạm Nhật Tân

8/17/2003

Nam

Tân Thiện, Tân Thành Bình

0986748099

27

Phan Hiền Minh Tú

5/7/2000

Nam

Tân Long 2, Tân Thành Bình

01666187060

28

Trần Nguyễn Đan Thanh

6/16/2006

Nữ

Thanh Sơn 2, Thanh Tân

01224629507

29

Nguyễn Phúc Đạt

2/14/2004

Nam

Thanh Sơn 2, Thanh Tân

0949007027

30

Trần Thái Thuận

2/4/2003

Nam

Ấp 2, Thanh Tân

0753840480

31

Võ Tường Duy

11/23/2001

Nam

Thanh Sơn 2, Thanh Tân

01239368099

32

Đoàn Hà Thu Ngân

2/21/2001

Nữ

Thành Hóa 2, Tân Thành Bình

01654139322

33

Hà Nguyễn Trường Duy

1/18/2002

Nam

Thành Hóa 2, Tân Thành Bình

0976325740

34

Hà Nhật Linh

7/4/2003

Nam

Thành Hóa 2, Tân Thành Bình

01678897704

35

Nguyễn Hoàng Phương Thảo

11/17/2004

Nữ

Thành Hóa 2, Tân Thành Bình

01645343818

36

Huỳnh Hữu Ân

2/8/2001

Nam

Ấp 1, Thanh Tân

01682805967

37

Văng Công Vũ Thanh

1/23/2004

Nam

Tân Long 2, Tân Thành Bình

0985203935

38

Trần Thanh Quý

1/16/2002

Nam

Thanh Sơn 1, Thanh Tân

01665956551

39

Trần Hoài Vĩnh

5/7/1999

Nam

Thanh Sơn 1, Thanh Tân

01236300880

40

Huỳnh Hương

8/6/2005

Nữ

Tân Long 2, Tân Thành Bình

0912381153

41

Lê Quyên

4/4/2006

Nữ

Thanh Sơn 2, Thanh Tân

0949039079

42

Huỳnh Quang Linh

6/1/2005

Nam

Ấp 2, Thanh Tân

 

43

Huỳnh Quang Hoạt

10/26/2006

Nam

Ấp 2, Thanh Tân

 

44

Tiêu Gia Bảo

10/7/2003

Nam

Thanh Sơn 2, Thanh Tân

01648571661

45

Nguyễn Đình Huy

7/10/2001

Nam

Thanh Sơn 2, Thanh Tân

 

46

Huỳnh Trường Phúc

12/19/2004

Nam

Thanh Sơn 2, Thanh Tân

 

47

Đinh Văn Thọ Trung

6/15/2003

Nam

Thanh Sơn 2, Thanh Tân

 

48

Lê Thị Trúc Hà

3/19/2002

Nữ

Thanh Sơn 2, Thanh Tân

0982606144

49

Đặng Tô Ngọc

7/30/2004

Nữ

Thanh Sơn 4, Thanh Tân

0753840624

50

Lê Thị Ái Lâm

10/17/1991

Nữ

Thành Hóa 1, Tân Thành Bình

0169586965

51

Lê Thị Ái Linh

10/19/1997

Nữ

Thành Hóa 1, Tân Thành Bình

 

52

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

5/9/2002

Nữ

Thành Hóa 1, Tân Thành Bình

01636300803

53

Trần Trung Tín

5/10/2002

Nam

Thanh Sơn 2, Thanh Tân

01698703160

54

Phạm Vinh Hiển

10/26/2003

Nam

Thanh Sơn 1, Thanh Tân

0756288229

55

Lê Minh Nhứt

8/10/2000

Nam

Thanh Sơn 2, Thanh Tân

016643366594

56

Nguyễn Trần Duy Thanh

10/1/2002

Nam

Thanh Sơn 2, Thanh Tân

 


Bến Tre, ngày 01 tháng 01 năm 2013
VÕ PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
TRƯỞNG SƯ


(Đã ký)

Võ Văn Thái
Category: Thủ tục quản lý | Added by: admin
Views: 45 | Downloads: 0 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar