DANH SÁCH ĐOÀN LÂN BÌNH NAM ĐƯỜNG THAM DỰ LIÊN HOAN MÚA LÂN MỪNG XUÂN LẦN IV (NĂM 2014)
2019 Jan 10, 22:57:46
DANH SÁCH ĐOÀN LÂN BÌNH NAM ĐƯỜNG
THAM DỰ LIÊN HOAN MÚA LÂN MỪNG XUÂN
LẦN IV (NĂM 2014)

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

1

Võ Văn Thái

10/08/1988

01687200899

Trưởng đoàn

2

Cao Hồng Vân

01/071961

0944321839

P. Trưởng đoàn

3

Nguyễn Thị Kim Oanh

03/10/1995

01665807088

P. Trưởng đoàn

4

Lương Ngọc Phúc

17/052001

01252516321

Thành viên

5

Nguyễn Thiên Phước

29/09/2000

01687952324

nt

6

Hồ Phước Trọng

23/12/1998

01679451207

nt

7

Lê Minh Hiếu

05/11/2002

0945681933

nt

8

Phan Nguyễn An Khang

17/05/2001

01642544624

nt

9

Bùi Phạm Kiều Chinh

12/02/2000

01633630623

nt

10

Đỗ Quang Thiện

01/022000

01666664505

nt

11

Nguyễn Hoàng Thông

01/04/1996

 

nt

12

Nguyễn Nguyễn Duy Tâm

14/03/1998

01863585159

nt

13

Phạm Thái An

30/08/1997

01698871780

nt

14

Trương Hoàng Phú

23/01/1998

 

nt

15

Võ Trọng Nhân

02/03/1997

 

nt

16

Phan Văn Thống

10/09/1999

01864385156

nt

17

Võ Minh Thương

16/02/2000

01867697761

nt

18

Nguyễn Phan Minh Thành

20/09/2000

0756529312

nt

19

Phạm Nguyễn Quốc Kha

15/12/1999

01626037066

nt

20

Trần Phú Quí

31/01/2000

01636763864

nt

21

Nguyễn Thanh Nhàn

07/06/1999

01863588262

nt

22

Nguyễn Minh Thiện

21/12/1993

01638768316

nt

23

Trần Trường Giang

15/02/1994

0982261671

nt

24

Nguyễn Hoài Minh Huy

27/01/1995

01687548625

nt

25

Nguyễn Thị Sí Muội

09/08/1998

01648621785

nt

26

Nguyễn Thành Luân

01/03/1995

0969112735

nt

27

Lữ Hoàng Duy

 

 

 

28

Trần Thị Ngọc Diễm

 

 

nt


Mỏ Cày Bắc, ngày … tháng … năm 2014
ĐOÀN LÂN BÌNH NAM ĐƯỜNG
TRƯỞNG ĐOÀN


(Đã ký)

Võ Văn Thái
Category: Thủ tục quản lý | Added by: admin
Views: 42 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar