DANH SÁCH VÕ SINH THAM DỰ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO LẦN THỨ VIII (NĂM 2018)
2019 Jan 10, 23:02:19
DANH SÁCH VÕ SINH
THAM DỰ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO
LẦN THỨ VIII (NĂM 2018)

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN

GHI CHÚ

1

Võ Hồng Khánh

Tân Phú Tây

 

 

2

Trần Trung Hiếu

Tân Phú Tây

 

 

3

Hồ Duy Khánh

Tân Phú Tây

 

 

4

Hồ Hoàng Thao

Tân Phú Tây

 

 

5

Lê Thanh Ngân

Tân Phú Tây

 

 

6

Lê Ngọc Trâm

Tân Phú Tây

 

 

7

Huỳnh Thị Cẩm Hà

Tân Phú Tây

 

 

8

Huỳnh Thị Thúy Duy

Tân Phú Tây

 

 

9

Nguyễn Thị Ái Nguyên

Tân Phú Tây

 

 

10

Trần Nguyễn Gia Hân

Tân Phú Tây

 

 

11

Lê Như Hảo

Tân Phú Tây

 

 

12

Ngô Phạm Kiên Bình

Tân Phú Tây

 

 

13

Trần Công Vinh

Tân Phú Tây

 

 

14

Võ Nguyễn Công Hậu

Tân Phú Tây

 

 

15

Võ Nguyễn Thanh Tuyền

Tân Phú Tây

 

 

16

Cao Nguyễn Minh Thư

Tân Phú Tây

 

 

17

Nguyễn Thiên Phước

Tân Thành Bình

 

 

18

Huỳnh Trọng Hiếu

Tân Thành Bình

 

 

19

Đặng Hồng Thái

Tân Thành Bình

 

 

20

Phạm Thanh Thêm

Tân Thành Bình

 

 

21

Lê Thanh Duy

Tân Thành Bình

 

 

22

Huỳnh Hữu Hiển

Tân Thành Bình

 

 

23

Nguyễn Phú Lợi

Tân Thành Bình

 

 

24

Phạm Ngọc Như Ý

Tân Thành Bình

 

 

25

Diệp Thị Kim Hoa

Tân Thành Bình

 

 

26

Vũ Nguyễn Minh Kha

Tân Thành Bình

 

 

27

Phan Nguyễn An Khang

Tân Thành Bình

 

 

28

Huỳnh Hà My

Tân Thành Bình

 

 

29

Lê Thị Cẩm Tiên

Tân Thành Bình

 

 

30

Võ Anh Trúc

Tân Thành Bình

 

 

 
Bến Tre, ngày 03 tháng 02 năm 2018
VÕ PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
TRƯỞNG SƯ


(Đã ký)

Võ Văn Thái
Category: Thủ tục quản lý | Added by: admin
Views: 53 | Downloads: 0 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar