Total entries in catalog: 47
Shown entries: 41-47
Pages: « 1 2 3 4 5


Trường côn Võ cổ truyền Việt Nam (Nguồn ảnh Zing.vn)
Công văn võ đường | Views: 238 | Downloads: 0 | Added by: admin | Date: 2018 Jul 25 | Comments (0)


Tập huấn Võ cổ truyền toàn quốc 2017 (Nguồn ảnh Vothuat.vn)
Tư liệu lưu trữ | Views: 171 | Downloads: 0 | Added by: admin | Date: 2018 Jul 25 | Comments (0)

Chương trình đào tạo Võ phái Bình Nam Đạo được xây dựng một cách khoa học, phù hợp với tiến độ của người học

Tư liệu pháp lý | Views: 129 | Downloads: 1 | Added by: admin | Date: 2005 May 20 | Comments (0)

Tư liệu pháp lý | Views: 152 | Downloads: 1 | Added by: admin | Date: 2005 May 20 | Comments (0)

...
Công văn tổ đường | Views: 65 | Downloads: 1 | Added by: vovietnamdo | Date: 2005 May 20 | Comments (0)

Quy trình đào tạo Võ phái Bình Nam Đạo có 5 bậc chia thành 12 thao và 10 đẳng. Võ sinh muốn được khảo hạch thăng cấp đai phải hội tụ đủ về tư cách, đạo đức, tác phong và kỹ thuật chuyên môn với thời gian biểu như sau:
Tư liệu pháp lý | Views: 193 | Downloads: 1 | Added by: admin | Date: 2005 May 20 | Comments (0)