+84 (275) 652-6115
menu
person

NỘI DUNG THẢO PHÁP MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
20 Tháng 5 2005, 00:55:40

Đồng diễn Võ cổ truyền Việt Nam

BẢNG B: NỘI DUNG THẢO PHÁP MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
STT DỊCH QUYỀN THẢO PHÁP ĐƠN KHÍ THẢO PHÁP HÌNH QUYỀN THẢO PHÁP SONG KHÍ THẢO PHÁP
1 Khởi đầu thảo pháp Độc giản thảo pháp Hùng quyền thảo pháp Song giản thảo pháp
2 Âm dương thảo pháp Bảo địch thảo pháp Hầu quyền thảo pháp Song đản thảo pháp
3 Nhập môn thảo pháp Trường côn thảo pháp Tượng quyền thảo pháp Song côn thảo pháp
4 Tứ hải thảo pháp Nhị khúc thảo pháp Miêu quyền thảo pháp Song khúc thảo pháp
5 Ngũ cầm thảo pháp Thần phiến thảo pháp Kê quyền thảo pháp Song phiến thảo pháp
6 Khai tâm thảo pháp Khoái trủy thảo pháp Ưng quyền thảo pháp Song trủy thảo pháp
7 Thất tinh thảo pháp Ô du thảo pháp Hạc quyền thảo pháp Song tô thảo pháp
8 Bát quát thảo pháp Linh đao thảo pháp Phụng quyền thảo pháp Song đao thảo pháp
9 Đồng nhi thảo pháp Đơn kiếm thảo pháp Dương quyền thảo pháp Song kiếm thảo pháp
10 Thập tự thảo pháp Lôi phủ thảo pháp Hổ quyền thảo pháp Song phủ thảo pháp
11 Thần đồng thảo pháp Độc thương thảo pháp Ngưu quyền thảo pháp Song tấu thảo pháp
12 Thiền sư thảo pháp Trường siêu thảo pháp Ngư quyền thảo pháp Song liềm thảo pháp
13 Tiên ông thảo pháp Bán kích thảo pháp Long quyền thảo pháp Song chùy thảo pháp
14 Thủy hỏa thảo pháp Bồ cào thảo pháp Sư quyền thảo pháp Song câu thảo pháp
15 Bách hoa thảo pháp Thiền trượng thảo pháp Báo quyền thảo pháp Song xỉ thảo pháp
16 Ngọc trản thảo pháp Tam khúc thảo pháp Xà quyền thảo pháp Song não thảo pháp
17 Lão mai thảo pháp Thiết lĩnh thảo pháp Lân quyền thảo pháp Song hoàn thảo pháp
18 Liên châu thảo pháp Nhuyễn tiên thảo pháp Quy quyền thảo pháp Song tiên thảo pháp
19 Phong vân thảo pháp Lăn khiên thảo pháp Nhạn quyền thảo pháp Song xích thảo pháp
20 Hạ sơn thảo pháp Tiễn cung thảo pháp Mã quyền thảo pháp Song châu thảo pháp
Category: Chương trình đào tạo | Added by: admin | Tags: noi dung thao phap
Views: 30 | Downloads: 0 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar