+84 (275) 652-6115
menu
person

LỊCH TRÌNH HUẤN LUYỆN MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
[ Download from this server (11.9 Kb) ]20 Tháng 5 2005, 00:30:03

LỊCH TRÌNH HUẤN LUYỆN MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO

BẬC HỌC

CẤP HỌC

TIẾT HỌC

BUỔI HỌC

TUẦN HỌC

KỲ HỌC

KHÓA HỌC

CHỦ QUẢN

GHI CHÚ

Môn sinh viên

1

30 phút

2 tiết

3 buổi

12 tuần

1 kỳ

Võ đường

Tự giảng

2

3

4

Học thuật viên

5

40 phút

2 tiết

3 buổi

24 tuần

2 kỳ

Chi đường

Tu giảng

6

7

8

Hướng dẫn viên

9

50 phút

2 tiết

3 buổi

48 tuần

4 kỳ

Hiệu đường

Kiến giảng

10

11

12

Huấn luyện viên

13

60 phút

2 tiết

3 buổi

96 tuần

8 kỳ

Phân đường

Trợ giảng

14

15

16

Võ giáo viên

17

70 phút

2 tiết

3 buổi

192 tuần

16 kỳ

Liên đường

Chính giảng

18

19

20

Lão thành viên

21

80 phút

2 tiết

3 buổi

384 tuần

32 kỳ

Tổng đường

Quản lý

22

23

24

Trưởng phái viên

25

90 phút

2 tiết

3 buổi

768 tuần

64 kỳ

Môn đường

Điều hành

26

27

28

Category: Lịch trình đào tạo | Added by: admin | Tags: lich trinh huan luyen
Views: 12 | Downloads: 0 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar