+84 (275) 652-6115
menu
person

HỆ THỐNG CẤP ĐẲNG MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
[ Download from this server (154.6 Kb) ]20 Tháng 5 2005, 00:00:28
Hệ thống cấp đẳng Môn Phái Bình Nam Đạo có 5 bậc chia thành 12 cấp và 10 đẳng. Môn sinh muốn được khảo hạch thăng cấp đẳng đai phải hội tụ đủ về tư cách, đạo đức, tác phong và kỹ thuật chuyên môn với thời gian biểu như sau:
 
HỆ THỐNG ĐẲNG CẤP MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
STT BẬC MẪU ĐAI ĐẲNG KHÓA TIẾT THỜI LƯỢNG TUỔI HỌC VẤN CẤP ĐẲNG GHI CHÚ
1

Môn
sinh
viên

03
tháng
/
cấp

72
tiết
/
cấp

03 tháng 06 tuổi

Mẫu giáo

01 cấp Huyền đai nhất chỉ
2 06 tháng 02 cấp Huyền đai nhị chỉ
3 09 tháng 03 cấp Huyền đai tam chỉ
4 12 tháng 04 cấp Huyền đai tứ chỉ
5

Học
thuật
viên

06
tháng
/
cấp

144
tiết
/
cấp

1,5 năm 07 tuổi

Tiểu học

05 cấp Bạch đai nhất chỉ
6 02 năm 06 cấp Bạch đai nhị chỉ
7 2,5 năm 08 tuổi 07 cấp Bạch đai tam chỉ
8 03 năm 08 cấp Bạch đai tứ chỉ
9

Hướng
dẫn
viên

12
tháng
/
cấp

288
tiết
/
cấp

04 năm 09 tuổi

Trung học

09 cấp Thanh đai nhất chỉ
10 05 năm 10 tuổi 10 cấp Thanh đai nhịchỉ
11 06 năm 11 tuổi 11 cấp Thanh đai tam chỉ
12 07 năm 12 tuổi 12 cấp Thanh đai tứ chỉ
13

Huấn
luyện
viên

24
tháng
/
cấp

576
tiết
/
cấp

09 năm 14 tuổi

Phổ thông

01 đẳng Hoàng đai nhất chỉ
14 11 năm 16 tuổi 02 đẳng Hoàng đai nhị chỉ
15 13 năm 18 tuổi 03 đẳng Hoàng đai tam chỉ
16 15 năm 20 tuổi 04 đẳng Hoàng đai tứ chỉ
17


giáo
viên

48
tháng
/
cấp

1152
tiết
/
cấp

19 năm 24 tuổi

Đại học

05 đẳng Hồng đai huyền tu
18 23 năm 28 tuổi 06 đẳng Hồng đai bạch tu
19 27 năm 32 tuổi 07 đẳng Hồng đai thanh tu
20 31 năm 36 tuổi 08 đẳng Hồng đai hoàng tu
Trưởng tràng  Vô định Cao học 09 đẳng Hồng đai hồng tu
Chưởng môn 10 đẳng Hồng đai sắc tu
* Lưu ý: Hồng đai sắc tu chỉ dành riêng cho vị Chưởng môn phái, nên cấm tuyệt đối các môn sinh sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào.

Bến Tre, ngày 10 tháng 06 năm 2018
MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
CHƯỞNG MÔN


(Đã ký)

Nguyễn Thái Bình

Category: Quy trình đào tạo | Added by: admin | Tags: he thong huan luyen
Views: 135 | Downloads: 0 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar