+84 (275) 652-6115
menu
person

HỆ THỐNG HUẤN LUYỆN MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
[ Download from this server (154.6 Kb) ]20 Tháng 5 2005, 00:00:13
Hệ thống huấn luyện Môn Phái Bình Nam Đạo có 20 cấp chia thành 5 bậc. Môn sinh muốn thi nâng cấp đai phải hội tụ đủ về tư cách, đạo đức, tác phong và kỹ thuật chuyên môn với thời gian biểu như sau:
 
HỆ THỐNG HUẤN LUYỆN MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
CẤP BẬC MẪU ĐAI ĐẲNG KHÓA TIẾT THỜI BIỂU ĐỘ TUỔI HỌC VẤN PHẨM TRẬT GHI CHÚ
1

Môn
sinh
viên

03
tháng
/
cấp

72
tiết
/
cấp

03 tháng 06 tuổi

Mẫu giáo

01 thao Đai đen 1 vạch trắng
2 06 tháng 02 thao Đai đen 2 vạch trắng
3 09 tháng 03 thao Đai đen 3 vạch trắng
4 01 năm 04 thao Đai đen 4 vạch trắng
5

Học
thuật
viên

06
tháng
/
cấp

144
tiết
/
cấp

1,5 năm 07 tuổi

Tiểu học

05 thao Đai trắng 1 vạch xanh
6 02 năm 06 thao Đai trắng 2 vạch xanh
7 2,5 năm 08 tuổi 07 thao Đai trắng 3 vạch xanh
8 03 năm 08 thao Đai trắng 4 vạch xanh
9

Hướng
dẫn
viên

12
tháng
/
cấp

288
tiết
/
cấp

04 năm 09 tuổi

Trung học

09 thao Đai xanh 1 vạch vàng
10 05 năm 10 tuổi 10 thao Đai xanh 2 vạch vàng
11 06 năm 11 tuổi 11 thao Đai xanh 3 vạch vàng
12 07 năm 12 tuổi 12 thao Đai xanh 4 vạch vàng
13

Huấn
luyện
viên

24
tháng
/
cấp

576
tiết
/
cấp

09 năm 14 tuổi

Phổ thông

01 đẳng Đai vàng 1 vạch đỏ
14 11 năm 16 tuổi 02 đẳng Đai vàng 2 vạch đỏ
15 13 năm 18 tuổi 03 đẳng Đai vàng 3 vạch đỏ
16 15 năm 20 tuổi 04 đẳng Đai vàng 4 vạch đỏ
17


giáo
viên

48
tháng
/
cấp

1152
tiết
/
cấp

19 năm 24 tuổi

Đại học

05 đẳng Đai đỏ tua đen
18 23 năm 28 tuổi 06 đẳng Đai đỏ tua trắng
19 27 năm 32 tuổi 07 đẳng Đai đỏ tua xanh
20 31 năm 36 tuổi 08 đẳng Đai đỏ tua vàng
Chưởng môn Vô định 44 tuổi Cao học 09 đẳng Đai đỏ tua màu
* Lưu ý: Đai đỏ tua màu chỉ dành riêng cho người đứng đầu môn phái, nên cấm tuyệt đối các môn sinh sử dụng.

Bến Tre, ngày 10 tháng 06 năm 2018
MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
CHƯỞNG MÔN


(Đã ký)

Nguyễn Thái Bình

Category: Quy trình đào tạo | Added by: admin | Tags: he thong huan luyen
Views: 102 | Downloads: 0 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar