+84 (275) 652-6115
menu
person

NGHI THỨC KỸ PHÁP MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
24 Tháng 7 2018, 23:47:10

Môn sinh bái kính tổ sư


I. LỜI THIỆU NGHI THỨC

ĐOẠN 1: THÂN KHỞI NGHI THỨC


1. Bình thân khởi thức

Bước chân phải sang phải một bước rộng bằng vai - Hai tay nắm lại gạt xuống phía trước.

2. Tề thân khởi thức

- Chỉnh sửa đồng phục - Hai tay đan chéo sau lưng (phải trên - trái dưới).

3. Nghiêm thân khởi thức

- Thu chân về sát chân trái chữ V - Hai tay cương đao vỗ hai bên đùi.

4. Lập thân khởi thức
 
- Khép chặt hai chân - Hai tay đan chéo trước ngực giật mạnh về thủ hai bên thắt lưng.

ĐOẠN 2: LỄ BÁI NGHI THỨC

5. Kính lễ bái thức

- Tay phải nắm quyền đặt lên trước ngực trái - Cuối đầu chào.

6. Thỉnh lễ bái thức

- Cung tay bái tổ sư

7. Niệm lễ bái thức

- Chấp tay đọc 10 điều tâm niệm.

8. Cung lễ bái thức

- Cuối đầu chào bạn đồng môn.

ĐOẠN 3: CỰ LY NGHI THỨC

9. Chuẩn cự ly thức

- Giơ thẳng tay phải lên và hô "Có".

10. Canh cự ly thức

- Tay phải thẳng trước - Tay trái thẳng ngang.

11. Triển cự ly thức

- Hai tay dang ngang.

12. Thâu cự ly thức

- Hai tay chống hông

ĐOẠN 4: HOÁN PHƯƠNG NGHI THỨC

13. Thuận hoán phương thức

- Xoay thuận chiều kim đồng hồ 90 độ.

14. Nghịch hoán phương thức

- Xoay nghịch chiều kim đồng hồ 90 độ.

15. Tả hoán phương thức

- Xoay xéo trái 45 độ.

16. Hữu hoán phương thức

- Xoay xéo phải 45 độ.

ĐOẠN 5: DI HÀNH NGHI THỨC

17. Tiến di hành thức



18. Thoái di hành thức



19. Tả di hành thức



20. Hữu di hành thức

 

Bến Tre, ngày 09 tháng 06 năm 2018
MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
CHƯỞNG MÔN

(Đã ký)
Nguyễn Thái Bình
Category: Đơn quyền kỹ pháp | Added by: admin | Tags: nghi thuc ky phap
Views: 68 | Downloads: 0 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar