+84 (275) 652-6115
menu
person

THẠCH TẤN KỸ PHÁP MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
25 Tháng 7 2018, 10:59:34

Thạch tấn kỹ pháp (Nguồn ảnh Youtube)


ĐOẠN 1: LẬP TRỤ THẠCH TẤN
1. Hùng lập trụ tấn 
2. Hầu lập trụ tấn
3. Tượng lập trụ tấn
4. Miêu lập trụ tấn.
ĐOẠN 2: ĐỘC TRỤ THẠCH TẤN
5. Kê độc trụ tấn 
6. Ưng độc trụ tấn
7. Hạc độc trụ tấn
8. Phụng độc trụ tấn
ĐOẠN 3: SONG TRỤ THẠCH TẤN
9. Dương song trụ tấn
10. Hổ song trụ tấn
11. Ngưu song trụ tấn
12. Ngư song trụ tấn
ĐOẠN 4: ĐƠN TRỤ THẠCH TẤN
13. Long đơn trụ tấn 
14. Sư đơn trụ tấn
15. Báo đơn trụ tấn
16. Xà đơn trụ tấn
ĐOẠN 5: TỌA TRỤ THẠCH TẤN
17. Lân tọa trụ tấn 
18. Nhạn tọa trụ tấn
19. Quy tọa trụ tấn
20. Mã tọa trụ tấn.

Bến Tre, ngày 09 tháng 06 năm 2018
MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
CHƯỞNG MÔN

(Đã ký)
Nguyễn Thái Bình
Category: Đơn quyền kỹ pháp | Added by: admin | Tags: thach tan ky phap
Views: 20 | Downloads: 0 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar