+84 (275) 652-6115
menu
person

TRƯỜNG CÔN THẢO PHÁP MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
25 Tháng 7 2018, 11:13:34

Trường côn Võ cổ truyền Việt Nam (Nguồn ảnh Zing.vn)


Trường côn thảo pháp còn được gọi là Thái sơn thảo pháp, là bài côn (roi) xuất xứ từ đất Bình Định, được Hội nghị chuyên môn toàn quốc lần I của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1993 chọn là một trong bốn bài quốc võ đầu tiên, bao gồm: Hùng kê thảo pháp, Lão hổ thảo pháp, Tứ linh thảo pháp và Thái sơn thảo pháp.

1. Lời thiệu bài võ

Đây là một trong số ít những bài thảo pháp của Võ cổ truyền Việt Nam có lời thiệu gồm cả chữ Hán, chữ Nôm (dịch thơ bài chữ Hán) và phú. Hiện nay, phổ biến nhất là bản thơ chữ Hán và bản phú. Lời thiệu Thái sơn thảo pháp được trích trong tập tư liệu cổ bằng chữ Hán, sưu tầm được tại võ đường của võ sư Phan Thọ ở Bình Nghi, huyện Tây Sơn. Điều này đã góp phần khẳng định các đặc trưng về nội dung, địa danh ở vùng đất Tây Sơn, Bình Định và được phổ biến khá rộng rãi trong các dòng tộc, môn phái và nhân dân Bình Định. Tuy nhiên, do thời gian, do cách hiểu của mỗi võ sư mỗi khác và do lối dạy thiệu truyền khẩu, đã khiến cho bài thiệu của bài nói riêng và lời thiệu của một số bài thảo pháp khác nói chung, trở nên có nhiều dị bản, thậm chí không tránh khỏi sai lạc.

* Lời thiệu:

ĐOẠN 1:
1. Bình thân bái tổ
2. Khởi bộ bồng tiên
3. Lâm tuyền trích thủy
4. Địa chí xà liên.
ĐOẠN 2:
5. Thượng tiên thiết bổng
6. Đồng tử kỵ lân
7. Thoái mã bạch vân
8. Huy kỳ độc giác.
ĐOẠN 3:
9. Bình sa nhạn lạc
10. Thượng phạt thừa thiên
11. Hồi tiền trực chỉ
12. Tam kỳ thích liên.
ĐOẠN 4:
13. Đồng tân phá tiễn
14. Giáng thế vân biên
15. Tẩu thố tồn sơn
16. Hoàng tuyền giáng kiếm.
ĐOẠN 5:
17. Linh miêu phục diện
18. Tiến mã thích ngưu
19. Thừa châu bố địa
20. Lia triển kích côn.
ĐOẠN 6:
21. Hồi thủ hầu tôn
22. Đả côn trung thế
23. Kim kê tẩu võ
24. Ngưu tọa giác tề.
ĐOẠN 7:
25. Tiểu kế tam phiên
26. Phất tiên thượng mã
27. Khuynh thân đảo quả
28. Bái tạ hoàn nguyên.
Category: Đơn khí thảo pháp | Added by: admin | Tags: truong con thao phap
Views: 19 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar