+84 (275) 652-6115
menu
person

HỔ QUYỀN THẢO PHÁP
10 Tháng 8 2018, 11:07:09
A. BÁI TỔ KÍNH SƯ
1. Bình thân khởi thế
2. Lão hổ thượng sơn
3. Bái kính quan âm
4. Hồi thân lập trụ.
B. BẠCH HỔ KHỞI ĐỘNG
5. Chấp thủ khai mã
6. Song thủ phá cước
7. Đồng tử dâng quả
8. Lưỡng thủ khai môn.
C. ĐẠI BÀNG TRIỂN DỰC
9. Đơn tọa phục hổ
10. Hữu thủ yểm tâm
11. Hồi đầu thoái tọa
12. Tả thủ yểm tâm.
D. HỒI MÃ ĐẢ HỔ
13. Nhất cước phá đao
14. Nhất quyền đả khứ
15. Lão hổ vồ mồi
16. Trửu phong đả bồi.
E. HOÀNH THÂN TOẠ THỦ
17. Song đao phạt mộc
18. Song phi cước khứ
19. Long quyền đả khứ
20. Tả hữu đả diện.
F. THỐI TỌA HỮU BIÊN
21. Cuồng phong tróc nã
22. Tả thủ phá cước
23. Hoành thân phục hổ
24. Hữu thủ yểm tâm.
G. THOÁI TỌA TẢ BIÊN
25. Ngũ phong đả diện
26. Hữu cước tảo địa
27. Đơn tọa phục hổ
28. Tả thủ yểm tâm
H. HOÀNH THÂN ĐOẠT NGỌC
29. Ngũ phong đả diện
30. Tả cước tảo địa
31. Đơn tọa phục hổ
32. Hữu thủ yểm tâm.
I. ÂM DƯƠNG NHẤT BỘ
33. Lưỡng thủ vạn năng
34. Đơn tọa phục hổ
35. Tả thủ yểm tâm
36. Long quyền đoạt nhãn.
K. THANH SƯ NÁO ĐỘNG
37. Lưỡng thủ tả cước
38. Hoành thân thoái toạ
39. Hữu thủ yểm tâm
40. Long quyền đoạt nhãn.
L. TÀNG HOA ĐƠN TOẠ
41. Lưỡng thủ hữu cước
42. Tướng quân bạt kiếm
43. Bái tổ thâu mã
44. Hồi đầu vọng bái.
Category: Hình quyền thảo pháp | Added by: admin
Views: 16 | Downloads: 0 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar