+84 (275) 652-6115
menu
person

SONG CÔN THẢO PHÁP
10 Tháng 8 2018, 13:35:54
Nội dung binh khí tự chọn và đấu luyện trong các giải Võ thuật cổ truyền toàn quốc, thỉnh thoảng một số bài binh khí đấu binh khí hoặc tay không đấu binh khí có sử dụng đoản côn. Đó là đấu luyện quy ước. Thực tế như loại hình chiến đấu trên đường phố (street fighting) thì kỹ thuật tấn công, phòng thủ, phản đòn, biến thế của đoản côn hiệu quả cao và vô cùng lợi hại.

ĐOẠN 1:

1. Lập bộ bái tổ
2. Đồng tử khai môn
3. Anh hùng xung trận
4. Song côn loạn chiến.

ĐOẠN 2:

5. Nhất thế hàng long
6. Nhị thế phục hổ
7. Tam thế hồi đầu
8. Hầu vương trá tẩu.

ĐOẠN 3:

9. Lôi công giáng hạ
10. Côn chuyển luân xa
11. Song long bảo biên
12. Hạ bàn phạt thảo.

ĐOẠN 4:

13. Tả xung hữu đột
14. Nhất tấn tam công
15. Hồi đầu phản bộ
16. Chung cổ tề minh.

ĐOẠN 5:

17. Song long xuất hải
18. Phụng vũ loan đài
19. Nhất thọ chi mai
20. Đăng đài bái tướng.
Category: Song quyền thảo pháp | Added by: admin
Views: 7 | Downloads: 0 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar