+84 (275) 652-6115
menu
person

THẬP GIỚI THUYẾT PHÁP MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
27 Tháng 7 2018, 11:06:07

Biểu diễn Võ cổ truyền Việt Nam


Thập giới thuyết pháp còn được gọi là "Thập giới môn quy" là tiêu chuẩn đạo đức để người môn sinh thông thường tu rèn thành người võ sĩ chính nghĩa. Còn là tiêu chí giáo điều để môn võ thuật thuần túy tôi luyện thành môn võ đạo chính thống.
  • Điều 01: Không lừa thầy, hại bạn.
  • Điều 02: Không thắng kiêu, thua nản.
  • Điều 03: Không khen mình, nhạo người.
  • Điều 04: Không dùng mạnh, hiếp yếu.
  • Điều 05: Không trộm cắp, dâm ô.
  • Điều 06: Phải can đảm, tự tin.
  • Điều 07: Phải kính trên, nhường dưới.
  • Điều 08: Phải nhân ái, thuận hòa.
  • Điều 09: Phải tuân quy, chấp pháp.
  • Điều 10: Phải trượng nghĩa, hy sinh.

Bến Tre, ngày 28 tháng 05 năm 2018
MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
CHƯỞNG MÔN


(Đã ký)

Nguyễn Thái Bình
Category: Võ đạo thuyết pháp | Added by: admin
Views: 22 | Downloads: 0 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar