menu
person

THẬP QUY THUYẾT PHÁP
2018 Tháng 7 26, 21:26:50
$IMAGE1$
Bái kính  tổ sư


Thập quy thuyết pháp là bài học võ đạo đầu tiên của môn sinh, nằm trong hệ thống quy lệ môn phái.
I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT
1. Khái niệm môn quy
Môn quy là những điều răn, giới luật... chính là những quy định về phép tắc, ứng xử trong nội bộ của môn phái về mọi sinh hoạt, tập luyện, cũng như thi đấu biểu diễn và đôi khi còn được áp dụng ngay trong chính cuộc sống mưu sinh thường nhật của vòng đời con người từ khi chúng ta bước chân vào cánh cửa của tòa nhà võ học.
2. Mục đích môn quy
Mục đích chính của môn quy:
 • Bảo vệ sự vững mạnh của môn phái;
 • Bảo vệ uy tín và danh dự của Chưởng môn nhân;
 • Bảo vệ uy tín và danh dự của Hội đồng môn phái;
 • Bảo vệ sự nghiệp võ học của toàn thể môn đồ;
3. Ý nghĩa môn quy
Những nội dung được quy định này nhằm để hướng dẫn, giáo dục, nhắc nhở tất cả mọi thành viên của môn phái (kể cả vị Chưởng môn nhân và Ban quản trị) tự giác, tự nguyện thực hiện.
Cũng cần phải phân biệt rõ các khái niệm sau đây:
 • Nội quy (quy định nội bộ): Toàn bộ các quy định hay quy ước của một tổ chức, cơ quan, trường học, câu lạc bộ, đội, nhóm...
 • Môn quy (quy định môn phái): Thường được sử dụng đối với các môn phái Võ cổ truyền Việt Nam.
 • Quy tắc (phép tắc sinh hoạt): Các nguyên tắc này có thể linh hoạt theo từng nơi, từng võ đường riêng nhưng không được trái với môn quy.
II. NỘI DUNG QUY ĐỊNH
Người xưa từng dạy rằng: "Dĩ võ chi đạo, đức chi vi bản", những người học võ, lấy võ là nghề, nghiệp trước tiên coi trọng vấn đề tu rèn đạo đức, lấy đạo đức làm thước đo, tiêu chí chuẩn mực trong hoạt động võ thuật. Phát huy truyền thống: "Sùng đức thượng võ" tốt đẹp của dân tộc, với tinh thần "Học nghệ tiên học lễ, luyện võ tiên luyện đức". Tất cả các môn sinh phải luôn ghi nhớ và thực hiện tốt các quy định.
1. Thập điều tâm niệm
 • Điều 01: Phải yêu nước, thương nòi.
 • Điều 02: Phải kính tổ, trọng thầy.
 • Điều 03: Phải quý bạn, mến khách.
 • Điều 04: Phải rèn đức, luyện tài.
 • Điều 05: Phải bền gan, vững chí.
 • Điều 06: Không lừa trên, dối dưới.
 • Điều 07: Không khen minh, chê người.
 • Điều 08: Không hám danh, vụ lợi.
 • Điều 09: Không trộm cướp, dâm ô.
 • Điều 10: Không thắng kiêu, thua nản.
2. Ý nghĩa đại cương
 • Đối với quốc gia và dân tộc: Phải yêu đất nước, thương giống nòi;
 • Đồi với tổ nghiệp và sư phụ: Phải kính tổ tiên, trọng thầy cô;
 • Đối với đồng môn và bạn bè: Quý bạn bè, mến khách khứa;
 • Đồi với bản thân và năng lực: Rèn đức độ, luyện tài năng;
 • Đối với đối thủ và kẻ thù: Bền gan dạ, vững chí hướng;
III. XỬ LÝ VI PHẠM
1. Ngũ đạo tuân hành
 • Trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, dân tộc, môn phái, hoằng dương đạo lý "Võ đạo vị nhân sinh".
 • Kính tổ trọng thầy, yêu quý đồng môn, nhân ái với đệ tử, hòa đồng với mọi người.
 • Nhẫn nại, chuyên cần, nỗ lực tập luyện võ thuật và tu thân, dưỡng khí luyện thần mở mang trí tuệ, phát huy "Võ công khai trí tuệ".
 • Nghiêm cẩn trong hành động, thủ tín trong ngôn ngữ để làm cơ sở hình thành nhân cách cá nhân, tạo tiền đề xây dựng và phát triển môn phái.
 • Luôn giữ mình theo chính niệm, chính thân, chính tâm, không sa đà vào các nghiệp ác.
2. Ngũ giới cấm hành
 • Cấm lừa thầy, phản bạn, mưu hại đồng môn.
 • Cấm ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ chúng hiếp cô.
 • Cấm truyền dạy võ công một cách bừa bãi, thu nhận đệ tử phải xem xét tư cách đạo đức, năng lực, tư chất và phải tuân thủ nghi thức của môn phái.
 • Cấm gây bè, kết phái làm mất đoàn kết trong môn phái, những hành vi lời nói làm bất hòa, hiểu lầm trong huynh đệ đồng môn.
 • Cấm làm lộ bí mật của môn phái, tùy theo vị trí, tư chất, khả năng của mình theo sự phân công của bậc sư trưởng mà tập võ công và võ đạo. Không được tò mò xen vào công việc, tập luyện của người khác. Mọi sự trao đổi võ học đều phải có sự đồng ý của môn phái.
 3. Ngũ hình thi hành
 • Nhắc nhở:
- Nhắc nhở bằng lời nói tại môn phái, võ đường và chịu sự giám sát trong 3 tháng.
- Nhắc nhở bằng văn bản tại môn phái, võ đường và chịu sự giám sát trong 6 tháng.
 • Khiển trách:
- Kỷ luật bằng hình thức phạt thực hiện động tác thể lực và chịu sự giám sát trong 9 tháng.
- Kỷ luật bằng hình thức phạt thực hiện động tác công phu và chịu sự giám sát trong 12 tháng.
 • Cảnh cáo:
- Không được gặp gỡ, sinh hoạt và tập luyện hoặc giảng dạy trong 15 tháng.
- Không được gặp gỡ, sinh hoạt, tập luyện, thi lên đai và thi đấu hoặc giảng dạy trong 18 tháng.
 • Giáng chỉ:
- Giáng 1 cấp đai, cấm gặp gỡ, sinh hoạt, tập luyện, thi lên đai và thi đấu hoặc giảng dạy trong 21 tháng.
- Giáng 1 bậc đai, cấm gặp gỡ, sinh hoạt, tập luyện, thi lên đai và thi đấu hoặc giảng dạy trong 24 tháng.
 • Khai trừ:
- Thu lại võ phục và khai trừ ra khỏi môn phái.
- Thu lại võ phục, khai trừ ra khỏi môn phái và thu hồi chứng nhận.

4. Ngũ nghi thực hành
 • Nghi thức nhập môn.
 • Nghi thức lễ tổ.
 • Nghi thức thi diễn.
 • Nghi thức đồng môn.
 • Nghi thức giao hữu.
Môn quy thì không ràng buộc như pháp luật được nhưng sẽ là nền tảng nguyên lý duy trì sự bền vững của môn phái, tấm gương phản chiếu để môn đồ tự soi mình, so sánh những hành vi, lời nói của mình với từng điều, từng nội dung mà tự sửa sai từng nơi, từng lúc. Chính vì vậy, môn quy không đưa ra những hình thức kỷ luật mà chỉ nêu ra những điều đúng, điều cần làm và điều sai, điều không nên làm, được xây dựng trên cơ sở đạo lý, để tông đồ lấy đó làm kim chỉ nam cho mọi hành vi, lời nói của mình.

Người vi phạm môn quy là người đánh mất phẩm chất "con nhà võ", tự mình không còn xứng đáng là tông đồ và như thế là tự mình đã khai trừ mình ra khỏi môn phái và ra khỏi thế giới "võ lâm đồng đạo". Sự khai trừ đó là sự khai trừ vô hình, không văn tự, không công bố, nó đã hiện hữu trong lương tâm của người đó mà không cần một hình thức khai trừ nào khác.
Tổ đường, ngày 27 tháng 05 năm 2018
MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
CHƯỞNG MÔN


(Đã ký)

Nguyễn Thái Bình
Category: Tư liệu giáo khao | Added by: admin | Tags: thap quy thuyet phap
Views: 34 | Downloads: 0 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar