menu
person

BÀI 9.3: QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÕ PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
[ Download from this server (129.4 Kb) ]2005 Tháng 5 20, 00:00:37

Quy trình đào tạo Võ phái Bình Nam Đạo có 05 bậc chia thành 12 thao và 10 đẳng. Võ sinh muốn được khảo hạch thăng cấp đai phải hội tụ đủ về tư cách, đạo đức, tác phong và kỹ thuật chuyên môn với thời gian biểu như sau:
 
QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÕ PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
CẤP BẬC MẪU ĐAI KHÓA TIẾT THỜI LƯỢNG TUỔI HỌC VẤN THAO ĐẲNG GHI CHÚ
1


sinh
viên

03
tháng
/
cấp

72
tiết
/
cấp

03 tháng 06

Mẫu giáo

01 thao Huyền đai nhất chỉ
2 06 tháng 02 thao Huyền đai nhị chỉ
3 09 tháng 03 thao Huyền đai tam chỉ
4 12 tháng 04 thao Huyền đai tứ chỉ
5

Học
thuật
viên

06
tháng
/
cấp

144
tiết
/
cấp

1,5 năm 07

Tiểu học

05 thao Bạch đai nhất chỉ
6 02 năm 06 thao Bạch đai nhị chỉ
7 2,5 năm 08 07 thao Bạch đai tam chỉ
8 03 năm 08 thao Bạch đai tứ chỉ
9

Hướng
dẫn
viên

12
tháng
/
cấp

288
tiết
/
cấp

04 năm 09

Trung học

09 thao Thanh đai nhất chỉ
10 05 năm 10 10 thao Thanh đai nhịchỉ
11 06 năm 11 11 thao Thanh đai tam chỉ
12 07 năm 12 12 thao Thanh đai tứ chỉ
13

Huấn
luyện
viên

24
tháng
/
cấp

576
tiết
/
cấp

09 năm 14

Phổ thông

01 đẳng Hoàng đai nhất chỉ
14 11 năm 16 02 đẳng Hoàng đai nhị chỉ
15 13 năm 18 03 đẳng Hoàng đai tam chỉ
16 15 năm 20 04 đẳng Hoàng đai tứ chỉ
17


giáo
viên

48
tháng
/
cấp

1152
tiết
/
cấp

19 năm 24

Đại học

05 đẳng Hồng đai huyền tu
18 23 năm 28 06 đẳng Hồng đai bạch tu
19 27 năm 32 07 đẳng Hồng đai thanh tu
20 31 năm 36 08 đẳng Hồng đai hoàng tu
Phó sư Vô định Cao học 09 đẳng Hồng đai hồng tu
Trưởng sư 10 đẳng Hồng đai sắc tu
* Lưu ý: Hồng đai sắc tu dành riêng cho vị Trưởng sư võ phái, nên cấm tuyệt đối các võ sinh sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào.

Bến Tre, ngày 20 tháng 05 năm 2005
VÕ PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
TRƯỞNG SƯ


(Đã ký)

Võ Văn Thái

Category: Tư liệu pháp lý | Added by: admin | Tags: Hệ thống đào tạo
Views: 146 | Downloads: 0 | Rating: 5.0/2
Total comments: 0
avatar