+84 (275) 652-6115
menu
person

14:40:50
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI MÚA LÂN MỪNG XUÂN (MẬU TUẤT - 2018)
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
- Vào lúc 15h00', ngày 12/02/2018.
- Địa điểm: Nhà Thiếu nhi tỉnh Bến Tre.
II. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Nguyễn Thái Bình - 1990 - Đại học Sư phạm TP. HCM - 01687200899.
2. Nguyễn Thiên Phước - 29/09/2000 - Thợ hồ - 01652883114.
3. Trần Trung Hiếu - 25/04/2002 - 10/5 THPT Lê Anh Xuân - 094927170.
4.Vũ Nguyễn Minh Kha - 12/03/2001 - 11/1 THPT Lê Anh Xuân - 01865343205.
5. Lê Tấn Lộc - 03/06/2002 - 10/4 THPT Lê Anh Xuân - 01626283703.
6.Phan Nguyễn An Khang - 17/05/2001 - 11/2 THPT Lê Anh Xuân - 01642544624.
III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1. Công tác chuẩn bị:

- Tập hợp: 13h00, thứ 2 (12/02/2018).
- Xe chạy: 13h30', thứ 2 (12/02/2018).
- Vào thi: 15h00', thứ 2 (12/02/2018).
- Trao giải: 20h00', thứ 2 (12/02/2018).
2. Ban tổ chức đoàn:
- Trưởng đoàn: Thầy Nguyễn Thái Bình.
- Phó đoàn: Bà Cao Hồng Vân.
- Tổng quản: HDV. Nguyễn Thiên Phước.
- Đội trưởng trống (phụ trách trống, nhạc cụ): Lê Tấn Lộc.
- Đội trưởng cờ, dụng cụ: Đặng Hồng Thái.
- Đội trưởng võ thuật: Nguyễn Thiên Phước.
- Đội trưởng lân: Phan Nguyễn An Khang.
3. Chương trình biểu diễn:
- Võ nhạc (bài hát Hành khúc võ cổ truyền Việt Nam):
+ Ngũ kỳ khai xuân (5 người)
+ Hội võ việt cường:
> Khởi đầu thảo pháp (5 người)
> Thái sơn thảo pháp (1 người)
> Mãnh hổ thảo pháp (1 người)
> Tứ linh thảo pháp (2 người)
+ Tỉ võ nam thịnh (4 người)
- Cổ hội nghinh xuân (3 người)
- Song sư chúc xuân (11 người)
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Ngũ kỳ khai xuân

- Đặng Hồng Thái
- Trần Thị Tú Linh
- Huỳnh Thị Cẩm Hà
- Phạm Ngọc Như Ý
- Diệp Thị Kim Hoa
2. Hội võ việt cường
- Khởi đầu thảo pháp:
+ Võ Nguyễn Công Hậu
+ Trần Trung Hiếu
+ Huỳnh Trọng Hiếu
+ Vũ Nguyễn Minh Kha
+ Phan Nguyễn An Khang
- Mãnh hổ thảo pháp:
+ Lê Thanh Duy
- Tứ linh thảo pháp:
+ Nguyễn Thiên Phước
+ Lê Tấn Lộc
3. Tỉ võ nam thịnh
- Nguyễn Thiên Phước
- Đặng Hồng Thái
- Vũ Nguyễn Minh Kha
- Lê Tấn Lộc
4. Cổ hội nghinh xuân
- Lê Tấn Lộc
- Trần Trung Hiếu
- Huỳnh Trọng Hiếu
5. Song sư chúc xuân:
- Múa lân:
+ Bạch sư:
> Vũ đầu: Phan Nguyễn An Khang
> Vũ vĩ: Nguyễn Thiên Phước
+ Hồng sư:
> Vũ đầu: Lê Thanh Duy
> Vũ vĩ: Vũ Nguyễn Minh Kha
- Não bạt:
> Tả não: Trần Thị Tú Linh
> Hữu não: Huỳnh Thị Cẩm hà
- Đả cổ: Lê Tấn Lộc
- Cồng chiêng: Nguyễn Hoàng Trung
- Thần tài: Đặng Hồng Thái
- Thổ địa: Võ Nguyễn Công Hậu
- Mỹ hầu: Trần trung Hiếu.
V. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Trưởng đoàn: Nguyễn Thái Bình - DĐ: 01687200899
- Tổng quản: Nguyễn Thiên Phước - DĐ:
- Email: binhnamdao@gmail.com
- Website: http:/binhnamdao.do.am

Bến Tr, ngày 09 tháng 02 năm 2018
TRƯỞNG ĐOÀN
(đã ký)
Nguyễn Thái Bình
Category: Tin tức đoàn lân | Views: 15 | Added by: admin | Tags: chuong trinh mua lan | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar