+84 (275) 652-6115
menu
person

15:25:46
DANH SÁCH ĐOÀN NGHỆ THUẬT LÂN SƯ RỒNG BÌNH NAM ĐƯỜNG THAM DỰ LIÊN HOAN MÚA LÂN MỪNG XUÂN LẦN IV

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thái Bình

10/08/1988

01687200899

Trưởng đoàn

2

Cao Hồng Vân

01/071961

0944321839

P. Trưởng đoàn

3

Nguyễn Thị Kim Oanh

03/10/1995

01665807088

P. Trưởng đoàn

4

Lương Ngọc Phúc

17/052001

01252516321

Thành viên

5

Nguyễn Thiên Phước

29/09/2000

01687952324

nt

6

Hồ Phước Trọng

23/12/1998

01679451207

nt

7

Lê Minh Hiếu

05/11/2002

0945681933

nt

8

Phan Nguyễn An Khang

17/05/2001

01642544624

nt

9

Bùi Phạm Kiều Chinh

12/02/2000

01633630623

nt

10

Đỗ Quang Thiện

01/022000

01666664505

nt

11

Nguyễn Hoàng Thông

01/04/1996

 

nt

12

Nguyễn Nguyễn Duy Tâm

14/03/1998

01863585159

nt

13

Phạm Thái An

30/08/1997

01698871780

nt

14

Trương Hoàng Phú

23/01/1998

 

nt

15

Võ Trọng Nhân

02/03/1997

 

nt

16

Phan Văn Thống

10/09/1999

01864385156

nt

17

Võ Minh Thương

16/02/2000

01867697761

nt

18

Nguyễn Phan Minh Thành

20/09/2000

0756529312

nt

19

Phạm Nguyễn Quốc Kha

15/12/1999

01626037066

nt

20

Trần Phú Quí

31/01/2000

01636763864

nt

21

Nguyễn Thanh Nhàn

07/06/1999

01863588262

nt

22

Nguyễn Minh Thiện

21/12/1993

01638768316

nt

23

Trần Trường Giang

15/02/1994

0982261671

nt

24

Nguyễn Hoài Minh Huy

27/01/1995

01687548625

nt

25

Nguyễn Thị Sí Muội

09/08/1998

01648621785

nt

26

Nguyễn Thành Luân

01/03/1995

0969112735

nt

27

Lữ Hoàng Duy

 

 

 

28

Trần Thị Ngọc Diễm

 

 

nt


Mỏ Cày Bắc, ngày … tháng … năm 2014
ĐOÀN NGHỆ THUẬT LÂN SƯ RỒNG BÌNH NAM ĐƯỜNG
TRƯỞNG ĐOÀN


(Đã ký)

Nguyễn Thái Bình
Category: Tin tức đoàn lân | Views: 12 | Added by: admin | Tags: danh sach doan sinh | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar