+84 (275) 652-6115
menu
person

14:54:42
DANH SÁCH MÔN SINH VIÊN VÕ ĐƯỜNG BÌNH NAM TÂY (KHÓA 14 - NĂM 2018)
DANH SÁCH MÔN SINH VIÊN VÕ ĐƯỜNG BÌNH NAM TÂY (KHÓA 14 - NĂM 2018)
TT ẢNH HỌ VÀ TÊN GIỚI NGÀY SINH NƠI SINH CMND SỐ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ ĐĂNG KÝ CẤP
1   Nguyễn Thị Thúy Duy Nữ 28/10/07 Bến Tre   Tổ 10, Đông Thạnh, Thành An, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre   1
2   Nguyễn Phi Long Nam 21/04/11 Bến Tre   Tổ 1, Đông Thạnh, Thành An, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre   1
3   Trần Y Long Nữ 13/11/12 Bến Tre   Tổ 1, Đông Thạnh, Thành An, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre   1

Bến Tre, ngày 26 tháng 07 năm 2018
CHƯỞNG MÔN
(Đã ký)
Nguyễn Thái Bình

Category: Tin tức võ đường | Views: 26 | Added by: admin | Tags: danh sach mon sinh | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar