+84 (275) 652-6115
menu
person

15:02:54
ĐIỀU LỆ THI NÂNG CẤP ĐAI MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO KHÓA 14 - ĐỢT 4
CẤP KỸ PHÁP THẢO PHÁP ĐẤU PHÁP CÔNG PHÁP LỰC PHÁP THUYẾT PHÁP
1 Nghi thức kỹ pháp Khởi đầu thảo pháp Thế số 1 Đánh bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 15, nữ 10) 10 câu
2 Nghi thức kỹ pháp Khởi đầu thảo pháp Thế số 2 Đánh bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 15, nữ 10) 10 câu
3 Nghi thức kỹ pháp Hùng quyền thảo pháp Thế số 3 Đánh bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 15, nữ 10) 10 câu
4 Nghi thức kỹ pháp Hùng quyền thảo pháp Thế số 4 Đánh bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 15, nữ 10) 10 câu
5 Khởi động kỹ pháp Hổ quyền thảo pháp Thế số 5 Đá bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 20, nữ 15) 20 câu
6 Khởi động kỹ pháp Hổ quyền thảo pháp Thế số 6 Đá bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 20, nữ 15) 20 câu
7 Khởi động kỹ pháp Trường côn thảo pháp Thế số 7 Đá bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 20, nữ 15) 20 câu
8 Khởi động kỹ pháp Trường côn thảo pháp Thế số 8 Đá bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 20, nữ 15) 20 câu
9 Thạch tấn kỹ pháp Ngọc trản thảo pháp
Tứ linh thảo pháp
Thế số 9 Đánh đá bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 25, nữ 20) 30 câu
12 Thạch tấn kỹ pháp Ngọc trản thảo pháp
Trường côn thảo pháp
Thế số 10 Đánh đá bao (nam 40, nữ 20) Hít đất (nam 25, nữ 20) 30 câu
Category: Tin tức môn phái | Views: 44 | Added by: admin | Tags: dieu le thi len dai | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar