+84 (275) 652-6115
menu
person

15:00:10
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP THẺ MÔN SINH MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO NĂM 2018
- Căn cứ quyền hạn Chưởng môn sáng lập Môn Phái Bình Võ Đạo;
- Căn cứ quy chế chuyên môn Môn Phái Bình Võ Đạo;
- Căn cứ Đề án xây dựng và lộ trình phát triển Môn Phái Bình Võ Đạo;


Nhằm phát triển môn phái và chấn chỉnh hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tra cứu số liệu và thống kê số lượng môn sinh. Kể từ 01/01/2018, sẽ phát hành Thẻ môn sinh cho tất cả môn sinh đang theo tập luyện tại các võ đường trực thuộc Môn Phái Bình Nam Đạo.

Các môn sinh liên hệ trực tiếp với Trưởng võ đường hoặc Huấn luyện viên phụ trách huấn luyện để lập danh sách đăng ký thông tin và nộp:

- 2 ảnh 2 x 3 cm mới chụp, rõ nét (phía sau ghi Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Cấp đai, Tên võ đường).
- Lệ phí 10.000 đ/môn sinh/thẻ.

Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 1712/2017 (quá hạn không nhận danh sách).

* Lưu ý: Kể từ ngày 01/01/2018, những môn sinh không có Thẻ môn sinh do môn phái cấp phải đăng ký học lại từ đầu (cấp 1).

* Nơi nhận: 
- VPMP (3b);
- Trưởng các võ đường;

Bến Tre, ngày 01 tháng 01 năm 2018
MÔN PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
CHƯỞNG MÔN


(đã ký)

Nguyễn Thái Bình
Category: Tin tức môn phái | Views: 18 | Added by: admin | Tags: cap the mon sinh | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar