menu
person

13:21:57
VÕ PHÁI BÌNH NAM ĐẠO: DANH SÁCH CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA TRONG FESTIVAL TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH - PHÁI ĐOÀN THU VÂN QUỐC TẾ VÕ ĐẠO VN NĂM 2008

Nữ võ sư Thu Vân cùng một võ sinh nước ngoài trong bài võ cổ truyền Việt Nam trong một buổi huấn luyện. Ảnh: NGUYỄN Á

 1. Bài Nhị lộ - Biểu diễn: Tập thể các vận động viên tham gia.
 2. Bài Thiết sáo Thu Vân - Biểu diễn: Nguyễn Huy Sắc.
 3. Bài Đường roi trực chỉ - Biểu diễn: Phan Bảo Trung.
 4. Bài Song luyện Trường côn  đấu Song quải - Biểu diễn: Lê Tài Bảo Khôi và Trương Thanh Nhàn.
 5. Bài Song tô trảm thủ - Biểu diễn: Bạch Văn Nhất.
 6. Bài Song xà yểm nguyệt kiếm - Biểu diễn: Chu Thị Mai Lan.
 7. Bài Song luyện Trường côn đấu Song đoản côn - Biểu diễn: Nguyễn Huy Sắc và Phan Bảo Trung.
 8. Bài Linh xà quyền - Biểu diễn: Hoàng Văn Thạnh.
 9. Bài Song tô đấu côn - Biểu diễn: Bạch Văn Nhất và Nguyễn Huy Sắc.
 10. Bài Tam đấu luyện tay không tự vệ - Biểu diễn: Phan Bảo Trung  + Nguyễn Văn Bình và Hoàng Văn Thạnh.
 11. Bài Trường sinh long phiến - Biểu diễn: HLV Võ Văn Thái (phân thế: Võ sư Thu Vân và HLV Nguyễn Thanh Long).
 12. Bài Tam đấu luyện - Biểu diễn: Chu Thị Mai Lan + Phan Bảo Trung và Nguyễn Văn Bình.
 13. Bài Xà quyền - Biểu diễn: Nguyễn Thanh Long.
 14. Bài Song đấu luyện Đoản kiếm chống Đơn đao - Biểu diễn: Lê Tài Bảo Khôi - Trương Thanh Nhàn.
 15. Bài Địa đường đao - Biểu diễn: Nguyễn Huy Sắc.
 16. Bài Phân thế đao - Biểu diễn: John Phan + Phan Bảo Trung + Hoàng Văn Thạnh - Bạch Văn Nhất + Nguyễn Huy Sắc + Nguyễn Văn Bình.
Category: Tin tức võ sư | Views: 32 | Added by: admin | Tags: danh sach van dong vien | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar