+84 (275) 652-6115
menu
person

Ước mơ của Bình “võ”

Chuẩn võ sư Nguyễn Thái Bình hướng dẫn cho các trẻ em ở xã Tân Thành Bình luyện tập võ - Ảnh: Q.Phương
11 0 0.0

Added 15 Tháng 12 2015 admin

Total comments: 0
avatar