+84 (275) 652-6115
menu
person

NGHI THỨC KỸ PHÁP [CẤP 1]

Võ cổ truyền Việt Nam lan tỏa toàn cầu, đứng đầu thể thao dân tộc Việt


ĐOẠN 1: THÂN KHỞI NGHI THỨC

1. Bình thân khởi thức: Bước chân phải sang phải một bước rộng bằng vai - Hai tay nắm lại gạt xuống phía trước.
2. Tề thân khởi thức: Chỉnh sửa đồng phục - Hai tay đan chéo sau lưng (phải trên - trái dưới).
3. Chính thân khởi thức: Thu chân về sát chân trái chữ V - Hai tay cương đao vỗ hai bên đùi.
4. Lập thân khởi thức: Khép chặt hai chân - Hai tay đan chéo trước ngực giật mạnh về thủ hai bên thắt lưng.

ĐOẠN 2: LỄ BÁI NGHI THỨC

5. Kính lễ bái thức: Tay phải nắm quyền đặt lên trước ngực trái - Cuối đầu chào.
6. Thỉnh lễ bái thức: Cung tay bái tổ sư.
7. Niệm lễ bái thức: Chấp tay đọc 10 điều tâm niệm.
8. Cung lễ bái thức: Cuối đầu chào bạn đồng môn.

ĐOẠN 3: CỰ LY NGHI THỨC

9. Chuẩn cự ly thức: Giơ thẳng tay phải lên và hô "Có".
10. Canh cự ly thức: Tay phải thẳng trước - Tay trái thẳng ngang.
11. Triển cự ly thức: Hai tay dang ngang.
12. Thâu cự ly thức: Hai tay chống hông.

ĐOẠN 4: HOÁN PHƯƠNG NGHI THỨC

13. Thuận hoán phương thức: Xoay thuận chiều kim đồng hồ 90 độ.
14. Nghịch hoán phương thức: Xoay nghịch chiều kim đồng hồ 90 độ.
15. Tả hoán phương thức: Xoay xéo trái 45 độ.
16. Hữu hoán phương thức: Xoay xéo phải 45 độ.

ĐOẠN 5: DI HÀNH NGHI THỨC

17. Tiến di hành thức: Chân trái bước lên 1 bước - Chân phải bước theo nhập vào chân trái.
18. Thoái di hành thức: Chân phải bước lui 1 bước - Chân trái bước theo nhập vào chân phải.
19. Tả di hành thức: Chân trái bước qua trái 1 bước - Chân phải bước theo nhập vào chân trái.
20. Hữu di hành thức: Chân phải bước qua phải 1 bước - Chân trái bước theo nhập vào chân phải.
Bến Tre, ngày 09 tháng 06 năm 2018
VÕ PHÁI BÌNH NAM ĐẠO
TRƯỞNG SƯ

(Đã ký)

Võ Văn Thái


Source: http://binhnamdao.do.am/publ/ky_phap_vo_phai/ky_phap_dich_quyen/1
Category: Techniques pugilism | Added by: admin (2019 Jan 10) | Author: Võ Văn Thái E W
Views: 18 | Tags: Nghi thức kỹ pháp | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar