LIÊN LẠC VÕ PHÁI BÌNH NAM ĐẠOPhù hiệu Võ phái Bình Nam Đạo

I. THÔNG TIN QUẢN TRỊ
 • Trưởng ban biên tập:  Trưởng sư Võ Văn Thái
 • Địa chỉ liên lạc: 374 Nguyễn Thị Định, Tổ 2B, Ấp Tân Long 2, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
 • Điện thoại liên lạc: (+84)2756526115 - (+84)387200899
 • Hộp thư liên lạc: binhnamdao@gmail.com
 • Trang chủ chính thức: http://binhnamdao.do.am/
 • Tài khoản ngân hàng: 7100.205.361.648 (Nguyễn Thái Bình - Agribank Bến Tre).
II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Chuyên môn đào tạo
 • Quyền thuật binh khí
 • Tự vệ đối kháng
 • Khí công dưỡng sinh
 • Múa lân sư rồng
 • Nghệ thuật trống hội
2. Cung cấp dịch vụ
 • Biểu diễn võ thuật
 • Múa lân sư rồng
 • Tổ chức chương trình
 • Đạo cụ sân khấu
 • Võ phục binh khí
III. THÔNG TIN VÕ ĐƯỜNG

1. Võ đường Bình Nam Long
 • Chủ nhiệm võ đường: Trưởng sư Võ Văn Thái
 • Phụ tá huấn luyện: HLV. Võ Nam Thái
 • Trợ lý huấn luyện: HTV. Võ Bình Linh
 • Địa chỉ liên lạc: 374 Nguyễn Thị Định, Tổ 2B, Ấp Tân Long 2, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
 • Điện thoại liên lạc: (+84)2756526115 - (+84)387200899
 • Hộp thư liên lạc: binhnamlong@gmail.com
 • Trang chủ chính thức: http://binhnamlong.do.am/
 • Lịch biểu tập luyện: Thứ sáu (18h00 - 20h00) + Chủ nhật (07h00 - 09h00).
2. Võ đường Bình Nam Tây
 • Chủ nhiệm võ đường: Trưởng sư Võ Văn Thái
 • Phụ tá huấn luyện: HDV. Võ Bình Ngân
 • Trợ lý huấn luyện: HDV. Võ Bình Khánh
 • Địa chỉ liên lạc: Căn cứ Khu ủy SG - GĐ (Y4), Ấp Tân Hòa Ngoài, Xã Tân Phú Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
 • Điện thoại liên lạc: (+84)2756526115 - (+84)387200899
 • Hộp thư liên lạc:  binhnamtay@gmail.com
 • Trang chủ chính thức: http://binhnamtay.do.am/
 • Lịch biểu tập luyện: Thứ bảy (18h00 - 20h00) + Chủ nhật (09h30 - 11h30).
3. Võ đường Bình Nam An
 • Chủ nhiệm võ đường: Trưởng sư Võ Văn Thái
 • Phụ tá huấn luyện: HDV. Võ Bình Hảo
 • Trợ lý huấn luyện: HTV. Võ Bình Thư
 • Địa chỉ liên lạc: Ấp Đông Thạnh, Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
 • Điện thoại liên lạc: (+84)2756526115 - (+84)387200899
 • Hộp thư liên lạc: binhnaman@gmail.com
 • Trang chủ chính thức: http://binhnaman.do.am/
 • Lịch biểu tập luyện: Thứ bảy (18h00 - 20h00) + Chủ nhật (09h30 - 11h30).
4. Võ đường Bình Nam Phú
 • Chủ nhiệm võ đường: Trưởng sư Võ Văn Thái
 • Phụ tá huấn luyện: HDV. Võ Nam An
 • Trợ lý huấn luyện: HTV. Võ Nam Thêm
 • Địa chỉ liên lạc:  Nhà văn văn hóa Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
 • Điện thoại liên lạc: (+84)2756526115 - (+84)387200899
 • Hộp thư liên lạc: binhnamphu@gmail.com
 • Trang chủ chính thức: http://binhnamphu.do.am/
 • Lịch biểu tập luyện: Thứ bảy (15h00 - 17h00) + Chủ nhật (18h00 - 20h00).
5. Võ đường Bình Nam Định
 • Chủ nhiệm võ đường: Trưởng sư Võ Văn Thái
 • Địa chỉ liên lạc: Xã Hữu Định, Châu Thành, Bến Tre, Việt Nam.
 • Điện thoại liên lạc: (+84)2756526115 - (+84)387200899
 • Hộp thư liên lạc: binhnamdinh@gmail.com
 • Trang chủ chính thức: http://binhnamdinh.do.am/
 • Lịch biểu tập luyện: Thứ bảy (07h30 - 09h30) + Chủ nhật (13h00 - 15h00).
6. Võ đường Bình Nam Sư
 • Chủ nhiệm võ đường: Trưởng sư Võ Văn Thái
 • Địa chỉ liên lạc: Đại học Sư phạm TP. HCM - 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. HCM, Việt Nam.
 • Điện thoại liên lạc: (+84)2756526115 - (+84)387200899
 • Hộp thư liên lạc: binhnamsu@gmail.com
 • Trang chủ chính thức: http://binhnamsu.do.am/
 • Lịch biểu tập luyện: Thứ hai (18h00 - 20h00) + Thứ tư (18h00 - 20h00).
7. Võ đường Bình Nam Xá
 • Chủ nhiệm võ đường: Trưởng sư Võ Văn Thái
 • Phụ tá huấn luyện: HLV. Võ Bình Nga
 • Trợ lý huấn luyện: VSV. Võ Nam Út
 • Địa chỉ liên lạc: Ký túc xá Đại học Sư phạm TP. HCM - 351A Lạc Long Quan, Phường 5, Quận 11, TP. HCM, Việt Nam.
 • Điện thoại liên lạc: (+84)2756526115 - (+84)387200899
 • Hộp thư liên lạc: binhnamxa@gmail.com
 • Trang chủ chính thức: http://binhnamxa.do.am/
 • Lịch biểu tập luyện: Thứ ba (18h00 - 20h00) + Thứ năm (18h00 - 20h00).
8. Đoàn lân Bình Nam Đường
 • Trưởng đoàn lân: Trưởng sư Võ Văn Thái
 • Phụ tá huấn luyện: HTV. Võ Nam Kha
 • Trợ lý huấn luyện: HDV. Võ Nam Lộc
 • Địa chỉ liên lạc: 374 Nguyễn Thị Định, Tổ 2B, Tân Long 2, Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, Việt Nam.
 • Điện thoại liên lạc: (+84)2756526115 - (+84)387200899
 • Hộp thư liên lạc: binhnamduong@gmail.com
 • Trang chủ chính thức: http://binhnamduong.do.am/
 • Lịch biểu tập luyện: Chủ nhật (15h00 - 17h00).

IV. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã tìm thấy thông tin trên web của chúng tôi. Xin gửi cho chúng tôi phản hồi của bạn để chúng tôi phục vụ tốt hơn:

Họ và tên *:
Hộp thư điện tử *:
Trang chủ thông tin:
Chủ đề tin nhắn *:
Nội dung tin nhắn *:
Xếp hạng trang web *:
Mã bảo mật *: