Thể loại: Tin tức/News | Lượt xem: 69 | Được thêm bởi: vovietnamdo | Ngày: 2019 Feb 08 | Nhận xét (1)

Điều 1: Võ sinh phải tuyệt đối tôn trọng, phục tùng quy tắc và bảo vệ võ phái.

Điều 2: Võ sinh phải liên tục góp sức phát huy nền võ thuật nước nhà nói chung, chấn hưng võ phái nói riêng và phải giữ thanh danh cho võ phái bằng cách giữ đúng những điều giáo huấn.

Điều 3: Cấm chỉ các võ sinh không được gây thù oán với các võ phái khác.

Điều 4: Võ sinh không được đem màu sắc chính trị vào võ đường hay võ phái hoặc đề cập phê bình các tôn giáo, đảng phái mà sinh ra mâu thuẫn.

Điều 5: Không được vì tư thù, tư oán, lập bè kết đảng đánh nhau hay hành hung.

Điều 6: Không được làm chuyện đồi phong bại tục, làm tổn thương danh dự của võ đường, sứt mẻ uy tín của võ phái và phương hại đến nền luân lý cổ truyền của dân tộc.

Điều 7: Không được tự tiện thu nhận đồ đệ hay thụ nghiệp phái võ khác mà chưa được Trưởng sư chấp nhận.
Thể loại: Tin tức/News | Lượt xem: 57 | Được thêm bởi: admin | Ngày: 2019 Jan 12 | Nhận xét (0)

Muốn tập luyện mau đem lại kết quả tốt đẹp và tránh khỏi những tác hại cho thân thể, các võ sinh phải tuân thủ các điều sau đây:
Thể loại: Tin tức/News | Lượt xem: 69 | Được thêm bởi: admin | Ngày: 2019 Jan 12 | Nhận xét (0)