10801728_1531950900398234_6929222866514885097_n

Huấn luyện viên Nguyễn Thái Bình tham dự Thi đai đẳng cấp quốc gia trình độ Chuẩn võ sư (cấp 17 - tương đương 5 đẳng hiện nay) ngày 11 tháng 01 năm 2015 - Tại Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh)
164 0 0.0

Added 2015 Jan 03 admin

Total comments: 0
avatar