10960470_1542794399313884_1349887695966897735_o

Tổng kết hoạt động và cấp Chứng nhận cấp đẳng cho môn sinh Võ Đường Bình Nam Tây (Môn Phái Bình Nam Đạo) ngày 11/02/2015 tại Di tích lịch sử Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (Y4)
140 0 0.0

Added 2015 Feb 03 admin

Total comments: 0
avatar