Entries in category: 3
Shown entries: 1-3

Sort by: Date · Name · Rating · Comments · Views

Tư thế thủ là tư thế chuẩn bị, cơ bản, có lợi nhất cho việc phòng thủ và tấn công trong Bình Nam Đạo. Ðứng ở thế thủ cơ bản chuẩn xác sẽ giúp cho võ sinh Bình Nam Đạo có thể kịp thời phòng thủ, phòng thủ trả đòn hay sẵn sàng chiến đấu, tấn công.
Kỹ thuật/Techniques | Views: 44 | Added by: admin | Date: 2019 Mar 19 | Comments (0)


Đồng diễn võ thuật (Nguồn ảnh: 
Thethaohcm.vn)
Kỹ thuật/Techniques | Views: 79 | Author: Võ Văn Thái | Added by: admin | Date: 2019 Jan 10 | Comments (0)


Võ cổ truyền Việt Nam lan tỏa toàn cầu, đứng đầu thể thao dân tộc Việt
Kỹ thuật/Techniques | Views: 96 | Author: Võ Văn Thái | Added by: admin | Date: 2019 Jan 10 | Comments (0)