[ Updated threads · New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Dịch vụ diễn đàn » CHUYÊN MỤC 1: DIỄN ĐÀN QUẢN TRỊ » Quản trị dịch vụ » Dịch vụ tủ sách » LỤC BỘ THẦN CÔNG
LỤC BỘ THẦN CÔNG
adminNgày: Monday, 2018 Aug 06, 17:47:08 | Thông điệp # 1
Trưởng sư sáng lập
Nhóm: Người quản trị
Bài viết: 157
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Offline
Lục bộ thần công là 6 bộ gồm có:

1. Đối diện giao chiến. 

2. Đối diện cận chiến nội. 

3.Đối diện cận chiến ngoại. 

4. Ấm dương giao chiến. 

5. Âm dương cận chiến nội. 

6. Ấm dương cận chiến ngoại. 

* GHI CHÚ: 

- Đối diện là khi vô cả hai nhìn về một phía. 

- Âm dương là khi vô mỗi người ngó một bên. 

- Giao chiến là hai đối thủ đã chuẩn bị tấn công nhau, bàn chân họ đụng bàn chân ta. 

- Cận chiến là vô sâu hai gối kề nhau. 

- Nội là chân họ vô mé trong chân ta. 

- Ngoại là chân họ vô mé ngoài chân ta. 

* NỘI DUNG LỤC BỘ THẦN CÔNG

1. Đối diện giao chiến:

Ta đứng chân trái trước, chân phải họ vô, hai bàn chân đụng nhau là giao chiến, đối diện là khi vô hai người cùng ngó một phía, ta sử dụng các đòn sau. 

- Gạt thủ thu châu.

- Gạt thủ phạt cành. 

- Gạt thủ bám cần. 

- Gạt thủ sát hầu. 

- Gạt thủ tống thủy. 

- Gạt thủ băng tâm. 

- Gạt thủ xạ điền. 

- Hoành phong sát diện. 

- Tiến nghịch khai âm. 

- Khắc thủ khóa hậu. 

- Kim tiêu phóng thủy. 

- Bàn long tống thể. 

2. Đối diện cận chiến nội:

Khi họ vô sâu kề gối ta phía trong, ta sử dụng ngay. 

- Nả thủ thu châu. 

- Nả thủ sát hầu. 

- Nả thủ thủy tâm. 

- Nả thủ khai tâm. 

- Nả thủ xạ điền. 

- Bám thủ lia cành. 

- Bám thủ phế môn. 

- Trảo môn sát phế. 

- Gạt thủ tam kha. 

- Độc cước khai âm. 

3. Đối diện cận chiến ngoại: 

Khi họ vô sâu kề gối ta phía ngoài, ta sử dụng ngay. 

- Khai môn thu châu. 

- Khai môn sát cành. 

- Khai môn bám cần. 

- Khai môn sát hầu. 

- Song yến qui sào. 

- Thần ngưu chuyển giác. 

- Di thân tán hạ. 

- Di ảnh tán tâm. 

- Cương đao sát túc. 

- Thần xà độn giáp. 

4. Âm dương giao chiến:

Ta đứng chân trái trước, chân trái họ vô đụng bàn chân ta, đó làgiao chiến. Còn họ ngó một bên ta ngó một bên là âm dương. Khi họ vô đánh ta như vậy thì ta sử dụng ngay. 

- Khóa thủ thu châu. 

- Khóa thủ phạt cành. 

- Khóa thủ bám cần. 

- Khóa thủ sát hầu. 

- Bám thủ lia cành. 

- Nả thủ thủy tâm. 

- Nả thủ khai tâm. 

- Trảo môn sát phế. 

- Kim chung sát phế.

- Trảo cương khai hạ. 

- Nả thủ tam kha. 

- Bạch vượn bẻ đào. 

5. Âm dương cận chiến nội: 

Khi họ vô sâu kề gối ta phía trong, mỗi người nhìn về một phía ta sử dụng. 

- Khai môn thu châu. 

- Khai môn phạt cành. 

- Khai môn bám cần. 

- Khai môn sát hầu. 

- Khai môn tống thủy. 

- Song yến qui sào. 

- Thần ngưu chuyển giác. 

- Hoành phong sát diện. 

- Sát túc khai âm. 

- Khắc thủ khóa hậu. 

6. Âm dương cận chiến ngoại: 

Khi họ vô sâu kề gối ta phía ngoài, mỗi người nhìn về một phía ta sử dụng. 

- Song long thám hải. 

- Di thân tán hạ. 

- Di ảnh câu liêm. 

- Di ảnh tam kha. 

- Di ảnh lưu vân. 

- Hổ hồi sơn đỉnh. 

- Sát âm khổng đạo. 

- Bạch vượn bẻ đảo. 

- Linh miêu sát thử. 

- Nghịch giáng song phi. 

* Ta ngồi: 

- Thiềm thừ qua khê. 

- Kim ngao sát túc. 

- Tảo địa hổ vĩ. 

- Sát túc khai âm. 

* Ta nằm ngang: 

- Ngọa địa quyền âm. 

- Ngọa địa cước âm. 

* Họ đá: 

- Di ảnh phang âm. 

- Di ảnh bàn long. 

- Di ảnh bàn long nghịch. 

- Di ảnh lưu vân. 

- Di ảnh câu liêm. 

- Di ảnh long phi. 

- Di ảnh phóng tiêu. 

- Di ảnh tất cước. 

- Di ảnh song phi. 

- Tiến nghịch khai âm. 

Vậy, môn sinh lưu ý Lục bộ thần công ta phải học cho thuần thục, chuyên tâm luyện tập để trở thành tuyệt kỷ, khi đối phương tấn công bộ nào, ta hạ ngay bộ đó, theo sự luyện tập nhuần nhuyển thuần thục từ trước.


Trưởng sư Võ Văn Thái
 
Dịch vụ diễn đàn » CHUYÊN MỤC 1: DIỄN ĐÀN QUẢN TRỊ » Quản trị dịch vụ » Dịch vụ tủ sách » LỤC BỘ THẦN CÔNG
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: