[ Updated threads · New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Dịch vụ diễn đàn » CHUYÊN MỤC 4: DIỄN ĐÀN HỌC TẬP » Quản lý giáo dục » Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của Tâm lý học giáo dục (Đề cương ôn tập tổng hợp)
Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của Tâm lý học giáo dục
adminNgày: Monday, 2018 Jun 18, 23:03:03 | Thông điệp # 1
Trưởng sư sáng lập
Nhóm: Người quản trị
Bài viết: 157
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Offline
Câu 1: Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của Tâm lý học giáo dục?
a) Đối tượng nghiên cứu của Tâm lý học giáo dục

Tâm lý học giáo dục nghiên cứu các quy luật nảy sinh, biến đổi và sự phát triển của các hiện tượng tâm lý trong quá trình dạy học và giáo dục cũng như mối quan hệ giữa sự phát triển tâm lý cá nhân với các điều kiện khác nhau của quá tình dạy học và giáo dục.
Tâm lý học giáo dục được xác định gồm có:
- Sự phát triển tâm lý của người học, các điều kiện phát triển tâm lý trong quá trình dạy học và giáo dục;
- Bản chất hoạt động học tập của người học, những yếu tố tạo nên hiệu quả học tập;
- Những vấn đề liên quan đến việc hình thành các phẩm chất nhân cách, định hướng giá trị, hành vi đạo đức của người học cũng như những yếu tố tác động đến động cơ, thái độ, hành vi ứng xử của người học.
- Những khó khăn tâm lý của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục và một số vấn đề liên quan đến công tác hỗ trợ tâm lý học đường.
- Những tác động của môi trường xã hội, môi trường văn hóa, môi trường giáo dục đến đời sống tâm lý và sự phát triển của người học.
b) Nhiệm vụ nghiên cứu của Tâm lý học giáo dục
Nhiệm vụ nghiên cứu của Tâm lý học giáo dục là xác định cơ sở tâm lý học của hoạt động dạy học, giáo dục  cũng như công tác hỗ trợ tâm lý học đường nhằm đảm bảo cho sự phát triển tối ưu của người học, cụ thể:
-  Nghiên cứu, xác lập cơ sở tâm lý học của  các quan điểm, triết lý, xu hướng giáo dục, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế cũng như định hướng ứng dụng vào hoạt  động dạy học, giáo dục và hỗ trợ tâm lý học đường;


Trưởng sư Võ Văn Thái
 
Dịch vụ diễn đàn » CHUYÊN MỤC 4: DIỄN ĐÀN HỌC TẬP » Quản lý giáo dục » Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của Tâm lý học giáo dục (Đề cương ôn tập tổng hợp)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: