Ước mơ của Bình “võ”

Chuẩn võ sư Nguyễn Thái Bình hướng dẫn cho các trẻ em ở xã Tân Thành Bình luyện tập võ - Ảnh: Q.Phương
200 0 0.0

Added 2015 Dec 15 admin

Total comments: 0
avatar