TỔNG KẾT SINH HOẠT HÈ NĂM 2017 CHO HỌC SINH P3

Chưởng môn Nguyễn Thái Bình phát chứng nhận hoàn thành lớp "Kỹ năng tự vệ" cho các học sinh, đoàn viên sinh hoạt hè tại Nhà văn hóa Phường 3 - Thành phố Bến Tre.
177 0 0.0

Added 2018 Jul 01 admin

Total comments: 0
avatar